Kako do nas:

Pregrada: Iz Zagreba je automobilom najlakše doći do Pregrade "Zagorskom magistralom" ili autocestom -izlaz Zabok. Ne ulazeći u Zabok, nastavimo cestom prema Krapinskim Toplicama i Pregradi, sve zajedno oko 60-ak kilometara.

Početak planinarske staze u Pregradi je na Trgu Gospe Kunagorske, pokraj crkve - zagorske katedrale, gdje možete pronaći i parkiralište za vozila (nedjeljom nije preporučljivo za autobuse).

Kostel: Ako nam je početna točka Kostel, tada iz Pregrade, pokraj kamenoloma, nastavljamo još cca. 3km prema Humu na Sutli, sve do svetišta sa izvorom - s lijeve strane, gdje možemo parkirati automobil. 

Vinagora: Kao i prema Pregradi, a dolaskom u Pregradu, kod prvih stambenih zgrada  (cca. 400 m. iza kružnog toka), skrećemo za Desinić preteći glavnu cestu sve do Vrha Vinagorskih gdje skrećemo desno, na lokalnu cestu kojom se uspinjemo sve do vrha - crkve. Nedaleko crkve pronaći ćete putoklazne ploće za Taborgrad i Kunagoru.

Desinić: po izlasku sa autoceste kod Zaboka, ne pratimo smjer Krapinskih Toplica, već Tuheljskih toplica, Tuhlja, Velike Horvatske, Desinića i dvora Veliki Tabor (smjer Miljana).  

Planinarska kuća na Kunagori: Iz smjera Zagreba, moramo doći do kružnog toka prometa, nastavljamo lijevo ulicom Lj. Gaja još cca. 400m, prolazimno pokraj stambenih zgrada i nailazimo do raskrižja. Skrećemo lijevo prema Desiniću. Nastavljamo se uspinjati tom cestom još cca. 350m, prolazimo kapelu Sv. Lenarta (na brijegu s lijeve strane). Pratimo nadalje usku asfaltiranu cestu još kojih 3 km, a na raskrižjima sa cestama potražite putokaze za planinarski dom.

Pregrada i Desinić su dobro povezani autobusnim linijama. Autobusni kolodvor u Pregradi se nalazi pokraj kružnog toka, cca. 700m do gradskog trga i crkve. Polaske i odlaske možete pronaći na stranicama autobusnog kolodvora Zagreb. Pregrada nije povezana željeznicom.

 


Prikaz veće karte


Prikaz veće karte