Uspon automobilom od Pregrade do Planinarskog doma

 

Pregradi se može prići iz pravca Zagreba - Zaboka kroz Krapinske Toplice. Dobra cestovna povezanost je i sa centrom Krapinsko-zagorske županije Krapinom, a od koje se može doći cestovnim putevima kroz Petrovsko ili Đurmanec. Iz smjera Desinića (nedaleko kojeg se nalazi dvorac Veliki  Tabor) vodi brežuljkasto bregovita cesta, kao i iz smjera Huma na Sutli (državne granice sa Republikom Slovenijom).

54

58

 

Polazna točka za uspon automobilom iz Pregrade prema Planinarskom domu na Kuna gori je raskrižje Ratkajeve ulice sa ulicama Ljudevita Gaja i Stjepana Radića (kod zgrade FIN-e i  stambenih zgrada). Ovo raskrižje se nalazi na pola puta od Pregradskog kružnog toka i središnjeg gradskog Trga Gospe Kunagorske. Na navednom raskrižju iz Pregrade skreće se uzbrdo prema Desiniću (Velikom Taboru).

52

 

Nakon cca. 500 m, na samom vrhu uspona, skreće se desno i potom uskom cestom ravno u brijeg. Nakon prijeđenog kilometra, cesta vodi mimo crkve Sv. Lenarta. Na slijedećem raskrižju nastavljate ravno, a potom nakon prijeđenih stotinjak metara slijedite glavnu cestu tj. vozite desno. Tada prolazite kroz naselje (nekoliko kuća), te asfaltirnom cestom nastavljate put u brijeg. Na prvom raskrižju (polovica tog brijega) skrenite desno.

Dalje nastavite oprezno voziti po asfaltiranoj cesti sve do planinarskog doma. Ukupan put je dužine oko 4 km, a cesta je asfaltirana sve do planinarskog doma. Naravno, ovim putem možete i pješice, cca. 45 min. 

55