1) O Kostelskom gorju,

   članak Stjepana Novačko, Hrvatski planinar broj 11/2006.

 

 

 

2) O markiranju staza,

   članak Slavka Dimač, HP broj 12/2007 i 1/2009.