Prelijepi krajolici, svakako pogledajte.

Od manastira Krupa uz rječicu Krupu, pritoku Krnjezu, preko Kudinog mosta do ušća Krupe u Zrmanju i njenog velikog slapa, potom uspon na Ravnog Golubića.

  23.7.2017.

50
51
49
47
46
45
42
44
43
41