ZELENA ČISTKA 2018

 

Subota, 15. rujna 2018. 

Grad Pregrada će i ove godine biti dio globalne volonterske akcije Zelena čistka, kampanje koja se provodi na razini cijelog svijeta u sklopu globalnog pokreta “Let’s do it World!”. 

Akcija će se provoditi u subotu 15. rujna 2018. godine  s početkom u 8,30 sati na Trgu Gospe Kunagorske. Smjer kretanja: Lenartove stube - Pregrada vrhi - KUnagora. Po završetku akcije druženje se nastavlja na Kunagori u 11 sati  gdje će Grad Pregrada pripremiti sendviće i sokove za vrijedne volonterske ruke.

Grad Pregrada se u akciju, čiji su ciljevi osvješćivanje važnosti primarnog odvajanja otpada, podizanje svijesti o stvaranju i odlaganju otpada te važnosti očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje kao zajedničkog dobra sviju nas, uključuje od 2014. godine, a ove se godine akcija održati u dva navrata. Naime,  prva velika akcija čišćenja je bila 22. travnja.

Ulaganjem lokalnih napora za čišće i zelenije sutra, budimo svijest o stvaranju i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje, koja je naše zajedničko dobro.

 

 

 

,,